• Extrema Ratio Shrapnel N690钢 黑色 1580
 • Extrema Ratio Shrapnel N690钢 黑色 1580
 • Extrema Ratio Shrapnel N690钢 黑色 1580
 • Extrema Ratio Shrapnel N690钢 黑色 1580
 • Extrema Ratio Shrapnel N690钢 黑色 1580
 • Extrema Ratio Shrapnel N690钢 黑色 1580
 • Extrema Ratio Shrapnel N690钢 黑色 1580
 • Extrema Ratio Shrapnel N690钢 黑色 1580
 • Extrema Ratio Shrapnel N690钢 黑色 1580
 • Extrema Ratio Shrapnel N690钢 黑色 1580
 • Extrema Ratio Shrapnel N690钢 黑色 1580
 • Extrema Ratio Shrapnel N690钢 黑色 1580

Extrema Ratio Shrapnel N690钢 黑色 1580

Shrapnel | 2023年12月12日 下午6:37

SHRAPNEL OG 是一款真正多功能的“备用”刀,具有显着的战斗品质。其叶形刀片以特有的低角度平磨,边缘宽阔且异常锋利。随附的硬护套可垂直、水平或倾斜(45° 角)佩戴。与它所取代的旧型号不同,SHRAPNEL OG 刀柄...

SHRAPNEL OG 是一款真正多功能的“备用”,具有显着的战斗品质。其叶形刀片以特有的低角度平磨,边缘宽阔且异常锋利。随附的硬护套可垂直、水平或倾斜(45° 角)佩戴。与它所取代的旧型号不同,SHRAPNEL OG 刀柄设计不包括防护装置。

重量克:204
重量盎司:7,2
刀片长度(毫米):110
刀片长度(英寸):4.3
总长度(毫米):213
总长度(英寸):8,4
刀片厚度(毫米):6,3
刀片厚度(英寸):0.25
刀片材质:BÖHLER N690 钢 (58HRC)
刀片表面处理:石洗
主磨:平面
手柄材质:FOPRENE

请给这篇文章打分

/ 5. 投票数:

Extrema Ratio Shrapnel N690钢 黑色 1680
« 上一篇 2023年12月12日 下午6:37
Extrema Ratio Shrapnel N690钢 虎纹 1960
下一篇 » 2023年12月12日 下午6:37

发表回复